Regulamin Tenisowej Ligi Pro-Play 2014/2015

 

 1. Tenisowa Liga PRO-PLAY (w skrócie TLPP) jest to forma rywalizacji tenisowej mająca na celu motywowanie i integrowanie ludzi grających w tenisa, związanych z kortami PRO-PLAY.
 2. Idea TLPP oparta jest na stworzeniu cyklicznych rozgrywek tenisowych, gdzie wyznacznikiem miejsca zajmowanego przez danego gracza w tabeli będzie jego skuteczność i aktywność nagradzana poprzez przyznawane punkty.
 3. Rozgrywki rozpoczynają się 06.10.2014 r. i trwać będą do  30.04.2015 r.
 4. Do dnia 06.10.2014 r. stworzone zostaną tzw. ligi tenisowe.
 5. Ligi tenisowe składać się będą z 8 zawodników (ostatnia liga może być niekompletna).
 6. W przypadku, gdy ostatnia liga nie jest kompletna, istnieje możliwość dopisania do niej nowego zawodnika w trakcie trwania rozgrywek.
 7. O przydziale do ligi decydować będzie miejsce zajęte w rankingu generalnym TLPP 2013/2014. W dalszej kolejności osoby, które nie startowały w „Tenisowej Lidze Pro-Play 2013/2014” a startowały w „Letniej Tenisowej Lidze Pro-Play 2014” (kolejność na podstawie wyższej lokaty w rankingu generalnym).

8.   Osoby, które nie występowały w TLPP 2013/2014 oraz w LTLPP 2014 mogą również zapisać się do TLPP 2014/2015. O przydziale do ligi decydować będzie kolejność zgłoszeń.

 1. Rozgrywki ligowe składać się będą z czterech sezonów.
 2. Terminy sezonów:

- I sezon 06.10.2014 r. - 23.11.2014 r.

- II sezon 24.11.2014 r. - 18.01.2015 r.

- III sezon 19.01.2015 r. – 08.03.2015 r.

- IV sezon 09.03.2015 r. – 30.04.2015 r.

12.  Na mecze zawodnicy będą mogli umawiać się między sobą poprzez „wyzwanie na mecz”.

 1. Zawodnik, który jako pierwszy będzie próbował skontaktować się z innym zawodnikiem nazywany będzie „wywołującym”, natomiast ten drugi „wywołanym”.
 2. Umówienie się zawodników na mecz możliwe jest poprzez kontakt osobisty, telefoniczny lub mailowy.
 3. Przed umówionym meczem zawodnicy zobowiązani są zgłosić swoją obecność w biurze kortów tenisowych PRO-PLAY.
 4. Każdy z zawodników decydujących się na udział w LTLPP powinien zgodzić się na udostępnienie kontaktowego numeru telefonu i adresu mailowego.
 5. Numery telefonów kontaktowych oraz adresy mailowe dostępne będą na kortach PRO-PLAY oraz w internecie na stronie proplay.com.pl w tabelach ligowych po wyedytowania imienia i nazwiska gracza.
 6. Zawodnik wywołany powinien w ciągu siedmiu dni rozegrać mecz. Jeżeli tego nie uczyni przyznany będzie walkower zawodnikowi, który go wywołał.
 7. O fakcie wywołania zawodnik wywołujący powinien powiadomić organizatora. Od chwili powiadomienia o wywołaniu zaczyna liczyć się czas siedmiodniowego terminu na rozegranie meczu. Informacje o meczach, które zostały „zapowiedziane” dostępne będą na stronie internetowej proplay.com.pl. (podstrona Turnieje: Kalendarz Spotkań).
 8. Jeżeli zawodnicy nie są w stanie ustalić terminu na rozegranie meczu z przyczyn leżących po obu stronach (brak możliwości dostosowania się jednego i drugiego gracza do proponowanych terminów) uważa się, że takie wyzwanie traci ważność, przy czym aby to nastąpiło obowiązujące jest zaproponowanie przynajmniej dwóch terminów przez każdego z graczy.
 9. Dwadzieścia cztery godziny przed ustalonym terminem spotkania, odwołanie meczu przez jednego z graczy równoznaczne jest z przyznaniem walkowera drugiemu zawodnikowi.
 10. W trakcie trwania sezonu można zagrać z danym zawodnikiem tylko raz.
 11. Maksymalnie zawodnik może rozegrać siedem meczów w sezonie.
 12. Nie ma możliwości zawieszenia się zawodnika w trakcie sezonu.
 13. W przypadku, gdy zawodnik w ciągu dwóch sezonów nie rozegra żadnego spotkania, może zostać wykluczony z rozgrywek.
 14. Mecze rozgrywane będą do dwóch wygranych setów.
 15. Przyznanie walkowera równoznaczne jest z zapisaniem wyniku 6:0,6:0.
 16. Mecz zakończony kreczem przez jednego z graczy oznacza zapisanie końcowego wyniku spotkania poprzez przyznanie pozostałych gemów przeciwnikowi (przykład: mecz X-Y wynik meczu 6:1,1:2 i następuje krecz zawodnik Y, końcowy wynik meczu 6:1,6:2 dla zawodnika X).
 17. Za mecze przyznawane będą punkty.
 18. W zależności od ligi, w której występują zawodnicy będą przyznawane zróżnicowane ilości punktów za: wygranie meczu, wygranie seta w przegranym meczu, za udział w przegranym meczu, wygranie poprzez walkower.
 19. W najniższej, IX lidze punktacja jest następująca:

- za wygranie meczu (również poprzez walkower) 4 punktu,

- za wygranie seta 2 punktu,

- za udział w meczu 1 punktu.

31. W każdej wyższej lidze ilość przyznawanych punktów za poszczególne dokonania wzrastać będzie o 0,25 punktu, a w pierwszej lidze różnica ta w stosunku do drugiej ligi wynosić będzie 0,5 punktu.

32.  Na podstawie przyznawanych punktów stworzony będzie ranking w ramach ligi.

 1. Po skończeniu sezonu dwóch zawodników z najmniejszą ilością punktów w lidze spadać będzie do niższej ligi (oprócz ostatniej), a dwóch zawodników z największą ilością punktów w lidze awansować będzie do wyższej ligi (poczynając od II ligi).
 2. W przypadku gdy dwóch lub więcej zawodników będzie miało taką samą ilość punktów, o wyższym miejscu w tabeli ligowej decydować będzie lepsza różnica gemów wygranych do przegranych. Jeżeli różnica gemów wygranych do przegranych będzie taka sama o wyższej lokacie decydować będzie tzw. „mała tabela”. „Mała tabela” stworzona będzie na podstawie wyników między zainteresowanymi. O wyższej lokacie w małej tabeli decydować będzie większa ilość punktów zdobytych w meczu (meczach) między zainteresowanymi, a jeżeli zawodnicy zdobędą tyle samo punktów decydować będzie lepsza różnica gemów wygranych do przegranych. Jeżeli różnica będzie taka sama o wyższej lokacie decydować będzie losowanie.
 3. Na podstawie punktów osiągniętych przez zawodników w ramach lig w ciągu trwania rozgrywek, stworzony zostanie Ranking Generalny.
 4. Mecze odbywać się będą bez obecności sędziego.
 5. Piłki na mecz powinni posiadać obaj gracze i zgodzić się na rozegranie meczu poprzez wybranie lepszych jakościowo. Jeśli zawodnicy nie są zgodni co do wyboru oferowanych przez każdego z nich piłek powinni wspólnie zakupić nowe piłki z dostępnych na kortach Pro-Play.
 6. Przed meczem zawodnikom przysługuje rozgrzewka, nie dłuższa jednak niż 15 minut.
 7. W celu rozegrania meczu należy wynająć kort na obiekcie PRO-PLAY.
 8. Zawodników obowiązują następujące opłaty za kort: w dni powszednie w godzinach 7.00-16.00 opłata za godzinę wynosi 50 PLN, oraz w dni powszednie w godzinach 15.00-24.00, w soboty, niedziele i święta opłata za godzinę wynosi 70 PLN.
 9. Zawodnicy rozgrywający mecze opłacają wynajęcie kortu po połowie. Opłata dotyczy wynajęcia maksymalnie dwóch godzin kortu. Pozostały ewentualny czas trwania meczu nie jest związany z dodatkowymi opłatami.
 10. O możliwych terminach rozegrania meczów będzie można dowiedzieć się w ośrodku PRO-PLAY, telefonicznie lub na stronie internetowej proplay.com.pl. gdzie istnieje możliwość samodzielnego dokonywania rezerwacji (rezerwacje online)
 11. Szóstka zawodników, która po skończonym cyklu czterech sezonów uzyskała największą ilość punktów na podstawie Rankingu Generalnego (niezależnie od ligi, w której zawodnicy skończyli rozgrywki) oraz dwóch wyłonionych z meczów barażowych pomiędzy 7 a 10 oraz 8 a 9 zawodnikiem rankingu generalnego rozegra turniej Masters.
 12. W turnieju Masters zawodnicy zostaną podzieleni na dwie grupy.
 13. Rozstawieni zostaną dwaj najwyżej sklasyfikowani gracze w rankingu generalnym (stan na koniec dnia 30.04.2015 r.). Pozostali gracze zostają dolosowani w tym zwycięzcy baraży.
 14. Turniej Masters rozegrany będzie w dniach 04-08.05.2015 r. (mecze barażowe), 09-22.05.2015 r. (mecze grupowe), 23.05.2015 r. (półfinały), 24.05.2015 r. ( mecz o 3 miejsce i finał).
 15. Dla trzech pierwszych zawodników przewidziane są cenne nagrody i puchary a dla pozostałych pięciu uczestników turnieju Masters pamiątkowe statuetki.