Regulamin Wilson Burn Summer League 2015

 

 1. Wilson Burn Summer League (w skrócie WBSL) jest to forma rywalizacji tenisowej mająca na celu motywowanie i integrowanie ludzi grających w tenisa, związanych z kortami PRO-PLAY.
 2. Idea WBSL oparta jest na stworzeniu cyklicznych rozgrywek tenisowych dla mężczyzn i kobiet, gdzie wyznacznikiem miejsca zajmowanego przez danego gracza w tabeli będzie jego skuteczność i aktywność nagradzana poprzez przyznawane punkty.
 3. Rozgrywki rozpoczynają się 25.05.2014 r. i trwać będą do  27.09.2015 r.
 4. Do dnia 25.05.2013 r. stworzone zostaną tzw. ligi tenisowe.
 5. Ligi tenisowe składać się będą z 8 osób (ostatnia liga może być niekompletna).
 6. W przypadku, gdy ostatnia liga nie jest kompletna, istnieje możliwość dopisania do niej nowej osoby w trakcie trwania rozgrywek.
 7. O przydziale do ligi decydować będzie miejsce zajęte w rankingu generalnym Letniej Tenisowej Ligi Pro-Play w sezonie 2014.
 8. Osoby, które nie występowały w LTLPP 2014 mogą również zapisać się do WBSL 2015. O miejscu na liście i przydziale do ligi decydować będzie kolejność zgłoszeń.
 1. Rozgrywki ligowe składać się będą z trzech sezonów.
 2. Terminy sezonów:

- I sezon 25.05.2015 r. - 05.07.2015 r.

- II sezon 06.07.2015 r. - 16.08.2015 r.

- III sezon 17.08.2015 r. – 27.09.2015 r.

12.  Na mecze zawodnicy i zawodniczki (zawodniczki w dalszej części regulaminu będą określane jako zawodnicy) będą mogli umawiać się między sobą poprzez „wyzwanie na mecz”.

 1. Zawodnik, który jako pierwszy będzie próbował skontaktować się z innym zawodnikiem nazywany będzie „wywołującym”, natomiast ten drugi „wywołanym”.
 2. Umówienie się zawodników na mecz możliwe jest poprzez kontakt osobisty, telefoniczny lub mailowy.
 3. Przed umówionym meczem zawodnicy zobowiązani są zgłosić swoją obecność w biurze kortów tenisowych PRO-PLAY.
 4. Każdy z zawodników decydujących się na udział w WBSL powinien zgodzić się na udostępnienie kontaktowego numeru telefonu i adresu mailowego.
 5. Numery telefonów kontaktowych oraz adresy mailowe dostępne będą na kortach PRO-PLAY oraz w internecie na stronie proplay.com.pl (na podstronie Turnieje w zakładce Kontakty) po otrzymaniu hasła, które podane będzie osobom biorącym udział w rozgrywkach.
 6. Zawodnik wywołany powinien w ciągu siedmiu dni rozegrać mecz. Jeżeli tego nie uczyni przyznany będzie walkower zawodnikowi, który go wywołał.
 7. O fakcie wywołania zawodnik wywołujący powinien powiadomić organizatora. Od chwili powiadomienia o wywołaniu zaczyna liczyć się czas siedmiodniowego terminu na rozegranie meczu.
 8. Jeżeli zawodnicy nie są w stanie ustalić terminu na rozegranie meczu z przyczyn leżących po obu stronach (brak możliwości dostosowania się jednego i drugiego gracza do proponowanych terminów) uważa się, że takie wyzwanie traci ważność, przy czym aby to nastąpiło obowiązujące jest zaproponowanie przynajmniej dwóch terminów przez każdego z graczy.
 9. Dwadzieścia cztery godziny przed ustalonym terminem spotkania, odwołanie meczu przez jednego z graczy równoznaczne jest z przyznaniem walkowera drugiemu zawodnikowi.
 10. W trakcie trwania sezonu można zagrać z danym zawodnikiem tylko raz.
 11. Maksymalnie zawodnik może rozegrać siedem meczów w sezonie.
 12. Nie ma możliwości zawieszenia się zawodnika w trakcie sezonu.

25.  Gdy zawodnik nie rozegra żadnego meczu w sezonie i nie będzie z nim kontaktu po zakończeniu sezonu w celu ustalenia przyczyny nierozegrania meczów zostaje wykluczony z rozgrywek

 1. Mecze rozgrywane będą do dwóch wygranych setów.
 2. Przyznanie walkowera równoznaczne jest z zapisaniem wyniku 6:0,6:0.
 3. Mecz zakończony kreczem przez jednego z graczy oznacza zapisanie końcowego wyniku spotkania poprzez przyznanie pozostałych gemów przeciwnikowi (przykład: mecz X-Y wynik meczu 6:1,1:2 i następuje krecz zawodnik Y, końcowy wynik meczu 6:1,6:2 dla zawodnika X)
 4. Za mecze przyznawane będą punkty.
 5. W zależności od ligi, w której występują zawodnicy będą przyznawane zróżnicowane ilości punktów za: wygranie meczu, wygranie seta w przegranym meczu, za udział w przegranym meczu, wygranie poprzez walkower.
 6. W najniższej, IX lidze punktacja jest następująca:

- za wygranie meczu (również poprzez walkower) 4 punktu,

- za wygranie seta 2 punktu,

- za udział w meczu 1 punktu.

31. W każdej wyższej lidze ilość przyznawanych punktów za poszczególne dokonania wzrastać będzie o 0,25 punktu, a w pierwszej lidze różnica ta w stosunku do drugiej ligi wynosić będzie 0,5 punktu.

32.  Na podstawie przyznawanych punktów stworzony będzie ranking w ramach ligi.

 1. Po skończeniu sezonu dwóch zawodników z najmniejszą ilością punktów w lidze spadać będzie do niższej ligi (oprócz ostatniej), a dwóch zawodników z największą ilością punktów w lidze awansować będzie do wyższej ligi (poczynając od II ligi).
 2. W przypadku gdy dwóch lub więcej zawodników będzie miało taką samą ilość punktów, o wyższym miejscu w tabeli ligowej decydować będzie lepsza różnica gemów wygranych do przegranych. Jeżeli różnica gemów wygranych do przegranych będzie taka sama o wyższej lokacie decydować będzie tzw. „mała tabela”. „Mała tabela” stworzona będzie na podstawie wyników między zainteresowanymi. O wyższej lokacie w małej tabeli decydować będzie większa ilość punktów zdobytych w meczu (meczach) między zainteresowanymi, a jeżeli zawodnicy zdobędą tyle samo punktów decydować będzie lepsza różnica gemów wygranych do przegranych. Jeżeli różnica będzie taka sama o wyższej lokacie decydować będzie losowanie.
 3. Na podstawie punktów osiągniętych przez zawodników (zawodniczek) w ramach lig w ciągu trwania rozgrywek, stworzony zostanie Ranking Generalny. W jednym rankingu generalnym umieszczeni będą zarówno mężczyźni jak i kobiety.
 4. Mecze odbywać się będą bez obecności sędziego.
 5. Na rozegranie meczu zawodnicy powinni wspólnie zakupić nowe piłki z dostępnych na kortach Pro-Play (piłki: Wilson US Open 4 szt. – 20 pln, Wilson US Open 3 szt. – 16 pln, Wilson Australian Open 4 szt. – 22 pln, Wilson Australian Open 3 szt. – 18 pln). W przypadku wspólnego zakupu piłek po rozegranym meczu piłki zabiera gracz który wygra losowanie dokonane za pomocą monety.
 6. Przed meczem zawodnikom przysługuje rozgrzewka, nie dłuższa jednak niż 15 minut.
 7. W celu rozegrania meczu należy wynająć kort na obiekcie PRO-PLAY.
 8. Zawodników obowiązują następujące opłaty za kort: w dni powszednie w godzinach 7.00-12.00 opłata za godzinę wynosi 30 PLN, w dni powszednie w godzinach 12.00-15.00 opłata za godzinę wynosi 20 PLN oraz w dni powszednie w godzinach 15.00-24.00 opłata za godzinę wynosi 50 PLN, w soboty opłata za godzinę wynosi 50 pln, w niedziele i święta opłata za godzinę wynosi 40 PLN.
 9. Zawodnicy rozgrywający mecze opłacają wynajęcie kortu po połowie. Opłata dotyczy wynajęcia maksymalnie dwóch godzin kortu. Pozostały ewentualny czas trwania meczu nie jest związany z dodatkowymi opłatami.
 10. O możliwych terminach rozegrania meczów będzie można dowiedzieć się w ośrodku PRO-PLAY, telefonicznie lub na stronie internetowej proplay.com.pl. gdzie istnieje możliwość samodzielnego dokonywania rezerwacji (rezerwacje online)
 11. Czwórka zawodników, która po skończonym cyklu trzech sezonów uzyskała największą ilość punktów na podstawie Rankingu Generalnego (niezależnie od ligi, w której zawodnicy skończyli rozgrywki) oraz czterech wyłonionych z meczów barażowych pomiędzy zawodnikami, którzy zajęli miejsca 5-12 w rankingu generalnego rozegra turniej Masters. Mecze barażowe rozgrywane będą na zasadzie (5-12, 6-11, 7-10, 8-9).
 12. W turnieju Masters zawodnicy zostaną podzieleni na dwie grupy.
 13. Rozstawieni zostaną dwaj najwyżej sklasyfikowani gracze w rankingu generalnym (stan na koniec dnia 25.09.2015 r.). Pozostali gracze zostają dolosowani.
 14.  Turniej Masters rozegrany będzie w dniach 23-25.09.2013 r. (mecze barażowe), 28.09-02.10.2015 r. (mecze grupowe), 03.10.2015 r. (półfinały), 04.10.2015 r. ( mecz o 3 miejsce i finał).
 15. Dla trzech pierwszych zawodników przewidziane są cenne nagrody (bony o wartości: 3.000 pln za zajecie I miejsca, 1500 pln za zajęcie II miejsca, 900 pln za zajęcie III miejsca – na produkty firmy Wilson do wykorzystania w sklepie Strefa Tenisa) i puchary.